ติดต่อเรา

สอบถามข้อมูลได้ที่ …

องค์การบริหารส่วนตำบลประทาย

ตั้งอยู่ที่  บ้านหนองซาด  หมู่ที่  11   ต.ประทาย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา 30180

เบอร์โทรศัพท์ 044-756568-9 โทรสาร. 044-756569

อีเมล   tumbon@prathailocal.go.th

Facebook   อบต.ประทาย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา

เว็บไซต์  www.prathailocal.go.th