องค์การบริหารส่วนตำบลประทาย จัดกิจกรรม Big Cleaning Day (5ส.)

19 มี.ค. 67

องค์การบริหารส่วนตำบลประทาย จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ขึ้น เพื่อจัดให้มีภูมิทัศน์สะอาดในสถานที่ทำงานและพื้นที่ในเขตบริการ สวยงามต่อผู้พบเห็น ตลอดจนเป็นการสร้างความพึงพอใจของประชาชนที่มาใช้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลประทาย