สืบสานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2566 ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ณ วัดชัยศรีชมชื่น หมู่ที่ 16 ตำบลประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

09 พ.ย. 66
          องค์การบริหารส่วนตำบลประทายขอเชิญเที่ยวงานประจำปี สืบสานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2566 ในวัน จันทร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ณ วัดไชยศรีชมชื่น หมู่ที่ 6 ตำบลประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
          ในงาน เชิญชมขบวนแห่กระทงสวยงาม ชมการประกวดรำเซิ้ง อุโมงค์ไฟสวยเด่นตระการตา การจำหน่ายสินค้าของกินในงานในราคาประหยัด ชมดนตรีพร้อมหางเครื่องและพบกับไฮไลท์ประจำงาน คือการประกวดนางนพมาศ
          อย่าพลาดวัน จันทร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เที่ยวงานลอยกระทง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลประทาย