โครงการไถกลบตอซังข้าว และปรับปรุงบำรุงดินด้วยพืชปุ๋ยสด

08 มี.ค. 64
วันที่ 8 มีนาคม 2564
องค์การบริหารส่วนตำบลประทาย โดยนางฐิติรัตน์ เรืองกิจวัฒน์ นายก อบต. ประทาย
ร่วมกับเกษตรอำเภอประทาย โดยนายสมหมาย ชนะค้า เกษตรอำเภอประทาย
พัฒนาที่ดินจังหวัดนครราชสีมา โดยนายพลกฤษณ์ การรักษา พัฒนาที่ดินจังหวัดนครราชสีมา
ได้จัดกิจกรรมโครงการไถกลบตอซังข้าว และปรับปรุงบำรุงดินด้วยพืชปุ๋ยสด ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
และได้รับเกียรติจากท่านเลิศพันธุ์ ศิลปบรรเลงเสนาะ นายอำเภอประทายได้มอบหมายให้ปลัดนพรัตน์ ด้วงพรหม มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ขอขอบคุณผู้นำท้องที่ท้องถิ่น และผู้เข้าอบรมในวันนี้ทุกท่าน
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :