โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ “มหาลัยสุขใจ” อบต.ประทาย ครั้งที่ 1/2564

26 ม.ค. 64

นางฐิติรัตน์  เรืองกิจวัฒน์  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประทาย  ได้เล็งเห็นความสำคัญของผู้สูงอายุมาโดยตลอด   ได้ร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่   และหน่วยงานอื่น ๆ บูรณาการร่วมกัน ในการดูแลคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุอย่างรอบด้าน   เช่น  การให้ความรู้ในเรื่องการป้องกันตนเองจากโควิด-19  การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ  ทั้งสุขภาพกายและ สุขภาพจิต  การส่งเสริมการออกกำลังกายตามวัย  การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น  การส่งเสริมการปฏิบัติธรรม  ฝึกฝนทักษะฝีมือเพื่อการดำรงชีพขั้นพื้นฐาน และอื่นๆอีกมากมาย จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมตามโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ “มหาลัยสุขใจ” อบต.ประทาย  ครั้งที่ 1/2564   ในวันจันทร์ ที่ 25 มกราคม  2564  ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลประทาย

โดยได้รับเกียรติจากท่าน ดร.อธิรัฐ รัตนเศรษฐ (รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม) และ ส.ส.ทัศนียา รัตนเศรษฐ (รองประธานกรรมาธิการการศึกษาและรองประธานคณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร) ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ “มหาลัยสุขใจ” อบต.ประทาย ครั้งที่1/2564

และขอขอบคุณท่านนายอำเภอประทาย  ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรประทาย   คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอประทาย  ผู้อำนวยการ กศน.อ.ประทาย  และแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่ให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ “หมาลัยสุขใจ” อบต.ประทาย

ประทาย  ในครั้งนี้

ขอขอบคุณวิทยากรที่ได้มาให้ความรู้ในกิจกรรมในวันนี้