โครงการส่งเสริม ความภาคภูมิใจในวันสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

01 เม.ย. 67

โครงการส่งเสริม ความภาคภูมิใจในวันสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 นายอัครวัฒน์ กุลเฉลิมพัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประทาย มอบวุฒิบัตรบัณฑิตน้อยให้แก่เด็กนักเรียนที่จบการศึกษาชั้นปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2566 วันที่ 1 เมษายน 2567 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลประทาย