โครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกายด้วยไม้พอง

19 พ.ค. 66

          ท่านนายกอัครวัฒน์ กุลเฉลิมพัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประทาย เป็นประธานเปิดพิธีโครงการส่งเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังกายด้วยไม้พอง
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลประทาย