โครงการศึกษาดูงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

25 ก.พ. 62

โครงการศึกษาดูงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา ท่านฐิติรัตน์  เรืองกิจวัฒ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประทาย สมาชิกสภา พนักงาน  ผู้นำชุมชน  ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ตำบลประทาย  เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม โดยได้รับการต้อนรับจากผู้นำท้องถิ่น พร้อมคณะผู้สูงอายุตำบลน้ำก่ำ