โครงการมหัศจรรย์ 1000 วันแรกแห่งชีวิต

01 ก.ย. 65

          วันนี้เวลา 09.30 น. ท่านนายกอัครวัฒน์ กุลเฉลิมพัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประทาย เป็นประธานเปิดพิธีโครงการมหัศจรรย์ 1000 วันแรกแห่งชีวิตพร้อมด้วย
ท่านรองนายกรุ่งเจริญ รุ่งเป้า ณ อาคารบุญมีโรงพยาบาลประทาย