โครงการฝึกอบรมอาชีพเชิงปฏิบัติการกลุ่มสตรีกับวิถีพอเพียง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

28 ส.ค. 59

โครงการฝึกอบรมอาชีพเชิงปฏิบัติการกลุ่มสตรีกับวิถีพอเพียง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

วันที่ ๑๑ กรกฏาคม ๒๕๕๙ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลประทาย

ตำบลประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา โดย องค์การบริหารส่วนตำบลประทาย