โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น (หลักสูตรการทำตะกร้าเชือกมัดฟาง) ประจำปีงบประมาณ 2565

24 มิ.ย. 65

องค์การบริหารส่วนตำบลประทาย ได้จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น (หลักสูตรการทำตะกร้าเชือกมัดฟาง) ประจำปีงบประมาณ 2565 เมื่ิวันที่23 สิงหาคม 2565,วันที่ 31 สิงหาคม 2565 และวันที่ 7 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลประทาย เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มแม่บ้าน สตรี ผู้ว่างงาน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้วยโอกาส และประชาชนทั่วไปมีความรู้ในการประกอบอาชีพ แลพเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว