โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น หลักสูตรการทำอาหารเพื่อสุขภาพและขนมกะหรี่ปั๊ป ประจำปีงบประมาน 2565

23 มิ.ย. 65

องค์การบริหารส่วนตำบลประทาย ได้จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น (หลักสูตรการทำตะกร้าเชือกมัดฟาง) ประจำปีงบประมาณ 2565 เมื่ิวันที่23 มิถุนายน 2565 ณ ห อประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลประทาย เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มแม่บ้าน สตรี ผู้ว่างงาน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้วยโอกาส และประชาชนทั่วไปมีความรู้ในการประกอบอาชีพ แลพเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว