โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ(เชิงปฏิบัติการ)ประจำปีงบประมาณ 2566

02 มี.ค. 66

          โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ(เชิงปฏิบัติการ)ประจำปีงบประมาณ 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลประทาย จัดกิจกรรมการป้องกันความเสี่ยง
การเกิดอุบัติทางน้ำ เพื่อให้เด็กมีทักษะการว่ายน้ำเบื้องต้นที่ถูกต้องสามารถเอาชีวิตรอดจากการจมน้ำและรู้หลักการใช้อุปกรณ์ในการช่วยชีวิต
ผู้ประสบภัยทางน้ำ ซึ่งจะเป็นการลดอัตราการจมน้ำของเด็ก