โครงการปลูกป่าทดแทนเฉลิมพระเกียรติ 2559

06 ก.ค. 59

องค์การบริหารส่วนตำบลประทาย ร่วมกับ โรงเรียนชาวบ้านในเขตตำบลประทาย ร่วมกันปลูกต้นไม้ในที่สาธารณะเพื่อเฉลิมพระเกียรติ