โครงการดูแลสุขภาพด้วยข้อปฏิบัติ 8 ประการ (ยา8 ขนาน)

21 มิ.ย. 66

          วิธีปฏิบัติในการดูแลสุขภาพตนเอง 8 ประการเรียกชื่ออย่างย่อว่า“ ยา 8 ขนาน” เป็นวิธีปฏิบัติด้วย หลัก 4 อ. คืออารมณ์ อาหาร ออกกำลังกาย และเอาพิษออก ประกอบด้วย
1. อารมณ์ดีมีจิตปล่อยวาง
2. อาหาร
3. ออกกำลังกายด้วยการแกว่งแขน
4. เอาพิษออกด้วยการดื่มน้ำ
5. เอาพิษออกด้วยการกัวซา
6. เอาพิษออกด้วยการนวดฝ่าเท้า
7. เอาพิษออกด้วยการใช้สมุนไพร
8. เอาพิษออกด้วยการแช่มือแช่เท้า