โครงการดูแลสุขภาพด้วยข้อปฏิบัติ 8 ประการ (ยา8 ขนาน) หมู่ที่ 9 บ้านนางิ้ว ตำบลประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

23 มิ.ย. 66

         สถานการณ์ปัจจุบันกลุ่มโรคไม่ติดต่อเป็นปัญหาอันดับ 1 ของโลกและเป็นอันดับ 1ของประเทศไทยเช่นโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงไขมันเกินในกระแสเลือดไตเสื่อมเป็นต้นโรคเหล่านี้มีสาเหตุหลักมาจากเซลล์และเนื้อเยื่อในอวัยวะต่างๆถูกสารพิษและพลังพิษทำลายหรือทำให้ผิดปกติการได้รับสารพิษจากภายนอกร่างกายโดยการกินการดื่มการหายใจการสัมผัสนอกจากนี้ร่างกายสามารถสร้างพิษขึ้นเองเมื่อเกิดความเครียดหรือมีอารมณ์แปรปรวนจะเกิดการหลั่งฮอร์โมนความเครียดออกมาซึ่งมีฤทธิ์ทำให้เซลล์และเนื้อเยื่อในร่างกายผิดปกติเพื่อให้ร่างกายมีสุขภาพดีจะต้องมีการจัดการกับสิ่งที่เป็นพิษคือการอย่าเอาสารพิษเข้าสู่ร่างกายการอย่าสร้างสารพิษขึ้นมาเองและการเอาพิษออกด้วยวิธีปฏิบัติในการดูแลสุขภาพตนเอง 8 ประการเรียกชื่ออย่างย่อว่า“ ยา 8 ขนาน” เป็นวิธีปฏิบัติด้วยหลัก 4 อ. คืออารมณ์อาหารออกกำลังกายและเอาพิษออกประกอบด้วย
1. อารมณ์ดีมีจิตปล่อยวาง
2. อาหาร
3. ออกกำลังกายด้วยการแกว่งแขน
4. เอาพิษออกด้วยการดื่มน้ำ
5. เอาพิษออกด้วยการกัวซา
6. เอาพิษออกด้วยการนวดฝ่าเท้า
7. เอาพิษออกด้วยการใช้สมุนไพร
8. เอาพิษออกด้วยการแช่มือแช่เท้า

         3 วัตถุประสงค์ (เพื่อการจัดบริการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคฟื้นฟูสมรรถภาพและรักษาพยาบาลระดับปฐมภูมิเชิงรุกรวมถึงการจัดกระบวนการหรือกิจกรรมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค)
1. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ในข้อปฏิบัติ 8 ประการ(ยา 8 ขนาน)
2. เพื่อให้ประชาชนกลุ่มปกติลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคเรื้อรัง
3. เพื่อให้ประชาชนกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังมีภาวะสุขภาพที่ดีขึ้น ลดภาวะแทรกซ้อน