โครงการกำจัดขยะปรับปรุงสิ่งแวดล้อมป้องกันโรคไข้เลือดออก หมู่ที่ 5 บ้านถนนโพธิ์

29 พ.ค. 66

          โครงการกำจัดขยะปรับปรุงสิ่งแวดล้อมป้องกันโรคไข้เลือดออก หมู่ที่ 5 บ้านถนนโพธิ์ ตำบลประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
ท่านนายกอัครวัฒน์ กุลเฉลิมพัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประทาย เป็นประธานเปิดพิธีโครงการกำจัดขยะปรับปรุงสิ่งแวดล้อม
ป้องกันโรคไข้เลือดออก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้านถนนโพธิ์