ประชาสัมพันธ์การป้องกันและเฝ้าระวังโควิด-19

07 ม.ค. 64
  1. แนวทางการป้องกันและเฝ้าระวังโควิด-19   https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/file/g_srrt/g_srrt_241263.pdf

2. ชวนคุณโหลดแอปพลิเคชั่นหมอชนะ https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/img/drchana_full.jpg

3. รายงานสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศ  https://covid19.ddc.moph.go.th/

4. รายงานสถานการณ์โควิด-19ทั่วโลก https://ddcportal.ddc.moph.go.th/portal/apps/opsdashboard/index.html#/20f3466e075e45e5946aa87c96e8ad65