เปิดจุดบริการประชาชนป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ วันที่ 11 เมษายน 2566

11 เม.ย. 66

          นายปารินทร์ บรรเลงเสนาะ นายอำเภอประทายเป็นประธานพิธีเปิดจุดบริการประชาชนป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
ช่วงเทศกาลสงกรานต์ วันที่ 11 เมษายน 2566