เข้าติดตามผลดำเนินงานหลังพิธีมอบบ้านเสร็จ​พร้อมมอบถุงยังชีพใน

04 ต.ค. 66

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาร่วมกับกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดนครราชสีมาและองค์การบริหารส่วนตำบลประทาย​ เข้าติดตามผลดำเนินงานหลังพิธีมอบบ้านเสร็จ​พร้อมมอบถุงยังชีพในวันที่4ตุลาคม​2566เวลา11:00น.