สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ณ บริเวณวัดไชยศรีชมชื่น ตำบลประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

15 พ.ย. 65

 

8/11/65 เวลา 15.00 น
ณ.วัดไชยศรีชมชื่น ตำบลประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
“อีกหนึ่ง นโยบายของคณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนตำบลประทาย”

..งานสืบสานประเพณีลอยกระทง..
คณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน สภา ผู้นำท้องที่กลุ่มอสม องค์กรสตรี พี่น้องชาวบ้านในพื้นที่บริการ องค์การบริหารส่วนตำบลประทาย
ขอยกย่องและขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ให้การสนับสนุนการจัดงานซึ่งได้ทำให้งานออกมาที่สง่างามและตระการตา”ขอให้ภาพบรรยายบรรยากาศของงานวันลอยกระทง”

…รักเคารพ…
นายอัครวัฒน์ กุลเฉลิมพัฒน์ ประธานชมรมนายก อปท.อำเภอประทาย