สืบสานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2566

06 ธ.ค. 66
องค์การบริหารส่วนตำบลประทาย สืบสานประเพณีลอยกระทงประจำปี 2566 ในวัน จันทร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2566
ณ วัดไชยศรีชมชื่น หมู่ที่ 6 ตำบลประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา
ขบวนแห่กระทงสวยงาม การประกวดรำเซิ้ง อุโมงค์ไฟสวยเด่นตระการตา ชมดนตรีพร้อมหางเครื่องและพบกับไฮไลท์ประจำงาน คือการประกวดนางนพมาศ ชิงเงินมงกุฎถ้วยรางวัลและสายสะพาย

  https://drive.google.com/drive/folders/1f5eJChmDW1rlLKXrArppETb9WTI0Xdfe

https://drive.google.com/drive/folders/1WV7uInYeLL5tYjVU8K7ijbsmBdZ1jDAT?usp=drive_link