สัญญาซื้่อขายโคมไฟโซล่าเซลล์พร้อมฐานติดตั้ง หมู่ 5 บ้านถนนโพธิ์

21 ก.ค. 66