สัญญาซื้อขาย โคมไฟถนน (โซลาเซลล์) แบบประกอบในชุดเดียวกัน พร้อมติดตั้ง จำนวน 4 หมู่ บ้าน

20 เม.ย. 65