สัญญาซื้อขาย โคมไฟถนน(โซลาเซลล์) แบบประกอบในชุดเดียวกัน พร้อมติดตั้ง(ตามสายทาง ทล.2285-ทล.202)

15 มิ.ย. 65