สัญญาซื้อขาย โคมไฟถนน(โซลาเซลล์) แบบประกอบในชุดเดียวกันพร้อมติดตั้ง หมู่ 6 บ้านศรีชมชื่น

17 มี.ค. 65