สัญญาซื้อขาย โคมไฟถนน(โซลาเซลล์) แบบประกอบในชุดเดียวกันพร้อมติดตั้ง หมู่ 8 บ้านบึงกระโตน

15 มี.ค. 65