สัญญาซื้อขาย โคมไฟถนน(โซลาเซลล์) แบบประกอบในชุดเดียวกันพร้อมติดตั้ง หมู่ 11 บ้านหนองซาด

17 มี.ค. 65