สัญญาซื้อขาย โคมไฟถนน(โซลาเซลล์) แบบประกอบในชุดเดียวกัน พร้อมติดตั้ง หมู่ 4 บ้านหนองโน

15 มี.ค. 65