สัญญาซื้อขาย โคมไฟถนน(โซลาเซลล์) แบบประกอบในชุดเดียวกัน พร้อมติดตั้ง หมู่ 3 บ้านไร่ริมบึง

15 มี.ค. 65