สัญญาซื้อขาย โคมไฟถนน(โซลาเซลล์)แบบประกอบในชุดเดียวกัน พร้อมติกตั้ง หมู่ 12 บ้านหัวละเลิง

17 มี.ค. 65