สัญญาซื้อขายโคมไฟโซล่าเซลล์พร้อมฐานติดตั้ง หมู่ 9 บ้านนางิ้ว

19 ก.ค. 66