สัญญาซื้อขายโคมไฟโซล่าเซลล์พร้อมฐานติดตั้ง หมู่ 11-หมู่ 8 บ้านหนองซาด-บ้านบึงกระโตน

06 ก.ค. 66