สัญญาซื้อขายโคมไฟโซล่าเซลล์พร้อมฐานติดตั้ง หมู่ 3 บ้านไร่ริมบึง

19 ก.ค. 66