สัญญาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8 บ้านบึงกระโตน (สายทางแยกไปสระหนองแวง-แยกบ้านนายทองคำ คำเพ็ง สายทางรอบหมู่บ้าน)

12 ก.ค. 65