ราคาประเมินทุนทรัพย์ของแที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภ.ด.ส.๑) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลประทาย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

03 ม.ค. 66