พิธีมอบเกียรติบัตร โรงเรียนผู้สุงอายุ มหาลัยสุขใจวัยชรา รู่นที่ 2 ประจำปี 2561

21 ก.ย. 61

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2561 อบต.ประทาย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา ได้จัดกิจกรรมพิธีมอบเกียรติบัตร โรงเรียนผู้สุงอายุ มหาลัยสุขใจวัยชรา รู่นที่ 2 ประจำปี 2561