พิธีมอบรถขยะมูลฝอย โดยรัฐบาลญี่ปุ่น ผ่านสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

16 ส.ค. 66

          พิธีมอบรถขยะมูลฝอย รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายขนาดบรรจุ 3 ลูกบาศก์เมตร โดยรัฐบาลญี่ปุ่น ผ่านสถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย (Embassy of Japan in Thailand) ภายใต้โครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี) Grant Assistance for Grassroots Human Security Projects (GGP)