พิธีมอบบ้าน “โครงการสร้าง/ซ่อมที่อยู่อาศัย เพื่อผู้ด้วยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำปี 2566”

18 ส.ค. 66

          ธนาคาร ธอส. ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลประทาย ได้ดำเนินพิธีมอบบ้าน “โครงการสร้าง/ซ่อมที่อยู่อาศัย เพื่อผู้ด้วยโอกาส ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปี 2566” ให้กับผู้ด้อยโอกาส ราย  นางหอมจันทร์ จอดนอก เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ในด้านการพัฒนา คุณภาพชีวิต การแก้ไขปัญหาทางสังคม การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสผู้ยากจน และผู้ยากไร้ ให้มี คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  วันที่ 18 สิงหาคม​ 2566 ณ​ บ้านนางหอมจันทร์​ จอดนอก บ้านเลขที่ 75​ หมู่ที่​ 6 บ้านศรีชมชื่น​ ตำบลประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา เวลา​ 10:30น.