พิธีมอบบ้านที่อยู่อาศัย ราย นางสอน สันโดษ

26 ก.ย. 66

พิธีมอบบ้านที่อยู่อาศัย ตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งพลับพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปี 2566

ราย นางสอน สันโดษ วันที่ 26 กันยายน 2566

ณ บ้านเลขที่ 16 หมู่ 12 บ้านหัวละเลิง ตำบลประทาย อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา