พิธีมอบบ้านตามโครงการปรับสภาพแวดล้อม​และสิ่งอำนวยความสะดวก​ของผู้สูงอายุให้เหมาะสม​ประจำปี​2566 รายนางสำลี​ พลยางนอก

22 ก.ย. 66

ณ วันที่22​กันยายน​2566 นายอัครวัฒน์​ กุลเฉลิมพัฒน์​นายกองค์การ​บริหาร​ส่วน​ตำบล​ประทาย​ เป็นประธานในพิธีมอบบ้านตามโครงการปรับสภาพแวดล้อม​และสิ่งอำนวยความสะดวก​ของผู้สูงอายุให้เหมาะสม​ประจำปี​2566 รายนางสำลี​ พลยางนอก​ หมู่ที่4 บ้านหนองโน ​ตำบล​ประทาย​ อำเภอ​ประทาย