การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

23 มี.ค. 63

กิจกรรมที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประทายมีส่วนร่วมเกี่ยวกับด้านการให้ความสำคัญในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลประทาย ด้านคุณธรรมและความโปรงใส เช่น ประเกาศเจตจำนงสุจริต /ให้ความสำคัญกับบุคลากร /ผลความสำเร็จของการประเมินต่างๆ /ออกพบประกับประชาชน

วันที่ 23 มีนาคม 2563
นางฐิติรัตน์ เรืองกิจวัฒน์ นายก อบต.ประทาย ร่วมกิจกรรมการทำหน้ากากอนามัย (หน้ากากผ้า) เพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่

วันที่ 4 มิถุนายน 2563
นางฐิติรัตน์ เรืองกิจวัฒน์ ลงพื้นที่ตรวจตลาดนัดคลองถมในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลประทาย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด19

วันที่ 12 สิงหาคม 2563
นางฐิติรัตน์ เรืองกิจวัฒน์ ร่วมกิจกรรมทำดีด้วยหัวใจ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ