”ปักธงสร้างเมือง” โคราชเมืองปลอดภัย เมืองสร้างสรรค์ เมืองสร้างสุข เพื่อเด็กเยาวชนและทุกคนเนื่องในวัยเยาวชนแห่งชาติจังหวัดนครราชสีมา

19 ก.ย. 66

นายอัครวัฒน์ กุลเฉลิมพัฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลประทาย ได้มอบหมายให้ นายพิริยะ ศรีเที่ยง และ นายปรัชญ์ธนัช จอดนอก รับมอบเกียรติบัตร เป็นหน่วยงานที่มีการขับเคลื่อนงานสภาเด็กและเยาวชนดีเด่น งานมหกรรมสานพลังจิตอาสาเครือข่ายพลเมืองเด็กและเยาวชน”ปักธงสร้างเมือง” โคราชเมืองปลอดภัย เมืองสร้างสรรค์ เมืองสร้างสุข เพื่อเด็กเยาวชนและทุกคนเนื่องในวัยเยาวชนแห่งชาติจังหวัดนครราชสีมา ประจำปี 2566 จาก นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา