ปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

02 มิ.ย. 65

          องค์การบริหารส่วนตำบลประทาย จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
3 มิถุนายน 2565 ณบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลประทาย