ประชุมเพื่อมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงาน การดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย และนโยบายจังหวัดนครราชสีมา

03 พ.ย. 66

ประชุมเพื่อมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติงาน การดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย และนโยบายจังหวัดนครราชสีมา
วันที่ 3 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 25666 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลประทาย