ประชาสัมพันธ์ 5 วิธีปฏิบัติ เพื่อให้ผู้สูงอายุปลอดภัยจากโรคโควิด 19

20 ม.ค. 64

กรมควบคุมโรค แนะ 5 วิธีปฏิบัติ เพื่อให้ผู้สูงอายุปลอดภัยจากโรคโควิด 19

ด้วยความปราถนาดีจากองค์การบริหารส่วนตำบลประทาย  ⇓

https://ddc.moph.go.th/brc/news.php?news=16641&deptcode=brc&news_views=1