ประชาสัมพันธ์ กำหนดออกจัดเก็บภาษีนอกพื้นที่ตำบลประทาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

27 ก.พ. 62

ประชาสัมพันธ์ กำหนดออกจัดเก็บภาษีนอกพื้นที่ตำบลประทาย อ.ประทาย จ.นครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ตั้งแต่วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ถึง วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒