ประชาสัมพันธ์เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง ก่อสร้างถนนดิน หมู่ 16 บ้านไทยสมบูรณ์ (แยกเสวยสุข-คลองอีสานเขียว)

12 ก.พ. 67