ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการอบรมอาชีพให้แก่กลุ่มอาชีพ สตรี เยาวชน ประจำปีงบประมาณ 2565 (การทำผ้ามัดย้อม)

01 มี.ค. 65

องค์การบริหารส่วนตำบลประทาย จะดำเนินการโครงการอบรมอาชีพให้แก่กลุ่มอาชีพ สตรี เยาวชน (การทำผ้ามัดย้อม) ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖5 ในวันที่ 17 มีนาคม  ๒๕๖5 ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลประทาย  เพื่อส่งเสริมให้ผู้ที่สนใจมีความรู้ใช้ในการประกอบอาชีพ และเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัว

จึงขอเชิญท่านร่วมโครงการอบรมอาชีพให้แก่กลุ่มอาชีพ สตรี เยาวชน (การทำผ้ามัดย้อม) ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖5 ในวันที่ 17 มีนาคม  ๒๕๖5 เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลประทาย

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :