ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล

06 ส.ค. 63

ตำแหน่ง นายช่างโยธา ปง./ชง.                1     อัตรา        สังกัด กองช่าง

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปง./ชง.              1     อัตรา       สังกัด กองคลัง

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :